eMedic

Produktveikart

Her er et glimt av vår reise og de spennende tingene som kommer.

eMedic Chat

Lansert i 2023, eMedic Chat revolusjonerte måten vi søker etter medisinsk informasjon.

eMedic API

Introdusert i 2024, eMedic API muliggjør kommunikasjon mellom ulike dataprogrammer og systemer innenfor helsevesenet. .

eMedic SMS

For tiden under utvikling, er eMedic SMS satt til å være vårt mest ambisiøse prosjekt ennå.

Fremtidig Plan

Vi har store planer for fremtiden. Følg med for flere oppdateringer.